KORD II

Drugi Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odbył się 5 stycznia
2019 roku w Warszawie i miał programowy charakter. Przyjęto na nim
Manifest oraz kilka istotnych uchwał, sformułowano ważne postulaty. W
wydarzeniu wzięło udział około 500 osób, w tym przedstawiciele ponad 80
grup demokratycznych z całej Polski.

Więcej...

KORD I

Pierwszy Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odbył się 9 września 2018 roku w Łodzi. Uczestniczyło w nim kilkaset osób: przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych z całej Polski, aktywni politycy, zasłużeni działacze opozycji demokratycznej w PRL, prawnicy, samorządowcy, postaci ze świata kultury. KORD był okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i integracji. Więcej...

KORD III

KORD III

Trzeci Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odbył się 17 marca 2019 roku w Łodzi. Miał wymiar zdecydowanie praktyczny: podczas kilkunastu warsztatów można było dowiedzieć się, jak organizować akcje uliczne, zrobić dobrą wideorelację, sprawnie się komunikować, rozwiązywać konflikty, skutecznie wykorzystywać narzędzia internetowe. W kuluarach, przy stolikach opozycyjnych można było porozmawiać z przedstawicielami różnych organizacji i grup demokratycznych. Więcej...

Notatka ze spotkania KORD

KORD Opozycja Uliczna

W niedzielę 16 czerwca 2019 w miasteczku Wolność pod Sejmem odbyło się spotkanie robocze Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.
Oceniliśmy wyniki przedwyborczych akcji profrekwencyjnych, a także omówiliśmy metody działań opozycji parlamentarnej i ew. sposoby wsparcia jej przez członków KORD.

Notatka:
- https://www.facebook.com/notes/kongres-obywatelskich-ruch%C3%B3w-demokratycznych/spotkanie-robocze-kord/432906850626704/
Wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/2328365273869555/
Relacja video:
- https://www.facebook.com/VidKOD/videos/2403732249682528/
- https://www.facebook.com/VidKOD/videos/631868227291463/
Zdjęcia:
- https://www.facebook.com/renata.zawadzkabendor/media_set?set=a.10218640229458633&type=3Więcej...

KORD a wybory parlamentarne 2019

KORD Opozycja Uliczna

Jak działamy?
MY JAKO OBYWATELSKIE RUCHY DEMOKRATYCZNE DZIAŁAJĄCE W RAMACH INICJATYWY KORD W CAŁEJ POLSCE, JESTEŚMY GOTOWI:
1. Wesprzeć kandydatów do Sejmu i Senatu RP, reprezentujących partie prodemokratyczne – aktualną opozycję parlamentarną i pozaparlamentarną.
2. Pomóc w promowaniu opozycji i jej założeń programowych, zwłaszcza w małych miejscowościach. Oznacza to między innymi nasze zaangażowanie w organizację i promocję spotkań oraz dystrybucję materiałów informacyjnych i programowych.
3. Przeprowadzić działania profrekwencyjne, zachęcające bierny dotychczas elektorat do udziału w wyborach.
4. Zorganizować ogólnopolską akcję, dzięki której uda dotrzeć się tam, gdzie dominuje przekaz mediów publicznych, fałszujący rzeczywistość i manipulujący faktami.
5. Pomóc w budowaniu bazy osób chętnych do udziału w komisjach wyborczych i do pełnienia roli obserwatorów wyborczych.
OD WSZYSTKICH PRODEMOKRATYCZNYCH KANDYDATÓW DO SEJMU I SENATU OCZEKUJEMY:
1. Przedstawienia swoich głównych założeń programowych.
2. Bieżącego kontaktu z przedstawicielami obywatelskich ruchów demokratycznych.
3. Dostarczania materiałów informacyjnych i programowych przeznaczonych dla wyborców.
4. Osobistego udziału w inicjatywach obywatelskich ruchów demokratycznych np. spotkaniach informacyjnych czy tzw. ulicznych stolikach wyborczych.
5. Zbudowania skutecznego przekazu skierowanego do ludzi młodych oraz do elektoratu PiS.
Warszawa, 21 czerwca 2019 roku
Zgłoszenia do współpracy:
kontakt@kord.org.plWięcej...

Koniec wpisów

WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA!